Trochę historii…

Gdy sięgniemy do „Słownika Wiedzy o Grójeckiem”, dowiemy się, że zalążki szkolnictwa w Częstoniewie sięgają początków XX wieku. Istniała tu Żydowska Szkoła Rolnicza, której inicjatorem był niejaki Michał Berson – adwokat, hodowca koni, właściciel dóbr i stajni wyścigowych w Warszawie. Była to trzyletnia szkoła z rosyjskim wykładowym. Przyjmowano do niej młodzież powyżej 14 lat, a do klasy wstępnej –
od 13 lat. Jak podaje słownik, nie dbano tu o praktyczną naukę zawodu, przekazywano wiedzę teoretyczną o uprawie roli, hodowli bydła, mleczarstwa, ogrodnictwa, pszczelarstwa. Niestety placówka nie spełniała swoich zadań, dlatego przekształcono ją w fermę ogrodniczo-rolniczą, w której uczono praktycznie tylko elementarnych zasad prowadzenia gospodarstwa rolnego. Istniała ona do 1 IX 1939 r. W czasie okupacji do budynku szkoły dobudowany został barak, w którym okupanci urządzili obóz pracy dla Polaków i obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.

Po wyzwoleniu – jak czytamy w słowniku - część majątku rozparcelowano. Bezrolni i służba folwarczna rozebrali niektóre budynki na budowę indywidualnych zabudowań gospodarczych. W kilka lat później, prawie w tym samym miejscu, w którym stała Żydowska Szkoła Rolnicza, wybudowano Powszechną Szkołę Podstawową, a z pozostałej ziemi utworzono Spółdzielnię Rolniczą. Obecnie w jednym z budynków znajduje się część administracyjna firmy Dar Natury.

Powszechna Szkoła Podstawowa (czteroklasowa), obejmująca swym obwodem Częstoniew i Mięsy była filią siedmioklasowej szkoły w Falęcinie mieszczącej się w pałacu. Jej dyrektorem był p. Henryk Wągrodzki.

W 1968 r. szkoła w Częstoniewie zaczęła funkcjonować jako samodzielna placówka.
W jej obwodzie znalazły się wszystkie okoliczne wsie. Na dyrektora powołany został p. Jerzy Solecki, który utorował szkole drogę do prężnego rozwoju.

W 1991 r. szkoła zyskała miano „publicznej”, a organem prowadzącym stał się Burmistrz Miasta i Gminy Grójec. Stanowisko dyrektora szkoły objęła p. Janina Wojtczak. Niestety sprawowanie tej funkcji przerwała nagła śmierć pani dyrektor.

W 1994 r. dyrektorem szkoły została p. Barbara Kulig, która w czasie szesnastoletniej kadencji przeprowadziła szkołę przez szereg trudnych zmian, takich choćby jak reforma oświatowa. Przyczyniła się również do integracji lokalnego społeczeństwa oraz nawiązała
i zacieśniła współpracę z licznymi instytucjami gminnymi i powiatowymi.
W 2010 r. pani Kulig zrezygnowała z pełnienia funkcji dyrektora szkoły, a stanowisko to, decyzją komisji konkursowej (Konkurs na Dyrektora Szkoły), objęła
p. Ewa Głowacka, która krok po kroku spełnia postawione przed sobą zadania i zmaga
się z trudnymi sprawami środowiska lokalnego. Walczy o utrzymanie i rozwój szkoły. Niewątpliwą zasługą pani dyrektor jest funkcjonowanie w naszej szkole oddziału przedszkolnego. Z zaangażowaniem też wspierała tworzenie boiska sportowego
i umożliwiła jego uroczyste otwarcie.

Do 2009 r. szkoła nosiła nazwę: Publiczna Szkoła im. Bolesława Skowrońskiego. Imię Bolesława Skowrońskiego zostało zniesione, a obecna nazwa brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie.

Renata Łoboda-Wróbel

(na podstawie „Słownika wiedzy o Grójeckiem”

i informacji zebranych przez p. Marka Kuliga)