Budynek dzisiejszej Szkoły Podstawowej oddano do użytku 1 września 1968roku. Pierwszym dyrektorem szkoły był p.Jerzy Solecki (od 1968 do 1990). W latach 1990-1994 władzę sprawowała p.Janina Wojtczak. Od 1 września 1994r. funkcję dyrektora szkoły pełniła  p. Barbara Kulig. Obecnie dyrektorem szkoły jest p. Ewa Głowacka.
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Grójec, a organem nadzorującym Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.
Celem szkoły jest wszechstronny rozwój dziecka w atmosferze serdeczności i poczucia bezpieczeństwa. Dla dobra uczniów szkoła stawia wysokie wymagania, zarówno w dziedzinie nauczania, jak i wychowania. Warunkiem skuteczności pracy szkoły jest realizacja tego samego systemu wartości, który akceptuje rodzina dziecka i ścisła współpraca rodziny ze szkołą.

NASZA SZKOŁA:

  • jest przyjazna dla ucznia,
  • oparta na zasadach partnerstwa,
  • blisko współpracuje z rodzicami,
  • uczy przezwyciężać trudności.